Equipo

Fernando Rincón

Profesor de cátedra

Instrumentación, orquestación

Fernando León Rengifo

Profesor jubilado

Instrumentación, orquestación

Frederick Dacosta

Profesor de piano

Flor Alba Lasso

Profesora de violín