Profesores Canto Lírico

P = Planta

C = Cátedra 

Andrés Silva (Canto) P

Claudia Ávila (Canto, Correpetición) C

Camila Toro (Canto) C

Felipe Calle (Correpetición) 

Jonatan González (Técnica Alexander) C

Lina Patiño (Taller Idioma Francés) C

Pedro Salazar (Trabajo escénico) C